Θα πληρώνουμε το νερό χρυσό;

Κατηγορία: Κοινωνία
Παρασκευή, 16 Σεπτεμβρίου 2011 20:03
Εμφανίσεις: 1429

Ένα πολύ ενδιαφέρων άρθρο από τον Γιώργο Κούρτη, πρώην Δήμαρχο Σφακιωτών για την αύξηση που θα έχουμε στους λογαριασμούς του νερού από τις προτάσεις της ΕΥΔΑΠ. Το βρήκαμε στο blog του και το αναδημοσιεύουμε.

 

Τα νέα τιμολόγια στην ύδρευση αν προχωρήσει η σύμβαση με την ΕΥΔΑΠ.

Μελέτησα την πρόταση της ΕΥΔΑΠ και έκανα και μερικές συγκρίσεις με τα τιμολόγια που ισχύουν σήμερα στις Δημοτικές Ενότητες. Εντύπωση μου έκανε πως η ΕΥΔΑΠ χρησιμοποιεί για την Δημοτική ενότητα Σφακιωτών λάθος στοιχεία αφού το γενικό τιμολόγιο για τα χωριά μας είναι:

Πάγιο 7 Ευρώ
1 – 70 μ3                         0,41 ευρώ/μ3
71 – 130 μ3                     0,62 ευρώ/μ3
131 – 170 μ3                   0,82 ευρώ/μ3
171  μ3 και άνω              1,15 ευρώ/μ3

 

και το υπολογίζει:

 

 

Πάγιο 6 Ευρώ
1 – 100 μ3                         0,80 ευρώ/μ3
101 – 160 μ3                     1,00 ευρώ/μ3
161 – 200 μ3                     1,50 ευρώ/μ3
201  μ3 και άνω                 3,00 ευρώ/μ3

Άραγε ποιος έδωσε αυτά τα στοιχεία;

Παρακάτω παρουσιάζω τα νέα τιμολόγια ανά Δημοτική Ενότητα:

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΙΣΧΥΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ:

Πάγιο 4 Ευρώ
00 – 50  Μ3       0,44 Ευρώ
51-  100 Μ3       0,77 Ευρώ
101-150 Μ3       0,94 Ευρώ
151-200 Μ3       0,98 Ευρώ
201 και άνω       1,10 Ευρώ


Η Πρόταση της ΕΥΔΑΠ είναι:

Α ΕΠΙΛΟΓΗ:  Πάγιο 12 Ευρώ
00 – 20 Μ3    0,58 Ευρώ
21-   40 Μ3    0,78Ευρώ
41 -  60   Μ3  0,88 Ευρώ
61-  200  Μ3  1,50 Ευρώ
200 και άνω   1,80 Ευρώ

Β ΕΠΙΛΟΓΗ   Πάγιο 19 Ευρώ
00 – 30 Μ3    0,48 Ευρώ
31-   60 Μ3    0,68Ευρώ
61-  200  Μ3  1,50 Ευρώ
200 και άνω   1,80 Ευρώ

ΑΣ ΔΟΥΜΕ ΜΕΡΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ στα 25,45,65,90,140.210,700 κυβικά

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΡΩΤΟ για  25κυβικά

ΤΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ  ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΣΗΜΕΡΑ 25Χ0,44=11+4 Πάγιο=15 Ευρώ.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΥΔΑΠ Α ΕΠΙΛΟΓΗ

20Χ0,58=11,6+(5Χ0,78=3,9)=15,5+12 Πάγιο=27,5

ΑΥΞΗΣΗ 83,34%


ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΥΔΑΠ Β ΕΠΙΛΟΓΗ

25Χ0,48=12+19 Πάγιο=31

ΑΥΞΗΣΗ 106,66%


ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ για 45 κυβικά

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 

45Χ0,44=19.8+4 Πάγιο=23.8 Ευρώ.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΥΔΑΠ Α ΕΠΙΛΟΓΗ (20Χ0,58=11,6)+(20Χ0,78=15.6)+(5Χ0,88=4,4)+12 Πάγιο=43,6

ΑΥΞΗΣΗ 80,60%


ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΥΔΑΠ Β ΕΠΙΛΟΓΗ

(30Χ0,48=12)+(15Χ0,68=10,2)+19 Πάγιο=41,2

ΑΥΞΗΣΗ 73,10%ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΡΙΤΟ για 65 κυβικά


ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ  (50Χ0,44=22)+(15Χ0,77=11,55)+4 Πάγιο=37,55 Ευρώ.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΥΔΑΠ Α ΕΠΙΛΟΓΗ (20Χ0,58=11,6)+(20Χ0,78=15.6)+(20Χ0,88=17,6)+12 Πάγιο=56,8

ΑΥΞΗΣΗ 51,26%


ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΥΔΑΠ Β ΕΠΙΛΟΓΗ

(30Χ0,48=12)+(30Χ0,68=23,4)+ (5Χ1,50=7,5)+19 Πάγιο=61,90

 ΑΥΞΗΣΗ 64,84%ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ για 90 κυβικά


ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 

(50Χ0,44=22)+ (40Χ0,77=30,80)+4 Πάγιο=56.80 Ευρώ.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΥΔΑΠ Α ΕΠΙΛΟΓΗ (20Χ0,58=11,6)+(20Χ0,78=15.6)+(20Χ0,88=17,6)+ (30Χ1,50)=45+12 Πάγιο=86,20

ΑΥΞΗΣΗ 51,76%


ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΥΔΑΠ Β ΕΠΙΛΟΓΗ

(30Χ0,48=12)+(30Χ0,68=20,4)+ (30Χ1,50=45)+19 Πάγιο=96,40

ΑΥΞΗΣΗ 69,71%
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΕΜΠΤΟ για 140 κυβικά


ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

(50Χ0,44=22)+ (50Χ0,77=38,50)+ (40Χ0,94=37,60)+4 Πάγιο=102,10 Ευρώ.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΥΔΑΠ Α ΕΠΙΛΟΓΗ (20Χ0,58=11,6)+(20Χ0,78=15.6)+(20Χ0,88=17,6)+ (80Χ1,50=120)+12 Πάγιο=165,20

ΑΥΞΗΣΗ 61,80%


ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΥΔΑΠ Β ΕΠΙΛΟΓΗ

(30Χ0,48=12)+(30Χ0,68=20,4)+ (80Χ1,50=120)+19 Πάγιο=171,40

ΑΥΞΗΣΗ 67,87%
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΚΤΟ για 210 κυβικά


ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 

(50Χ0,44=22)+ (50Χ0,77=38,50)+ (50Χ0,94=47)+ (50Χ0,98=49)+(10Χ1,10=11)+4 Πάγιο=171,50 Ευρώ.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΥΔΑΠ Α ΕΠΙΛΟΓΗ (20Χ0,58=11,6)+(20Χ0,78=15.6)+(20Χ0,88=17,6)+(140Χ1,50=210)+(10Χ1,80=18)+12 Πάγιο=284,80


ΑΥΞΗΣΗ 66,06%


ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΥΔΑΠ Β ΕΠΙΛΟΓΗ

(30Χ0,48=12)+(30Χ0,68=20,4)+ (140Χ1,50=210)+ (10Χ1,80=18)+19 Πάγιο=279,40

 ΑΥΞΗΣΗ 62.91%
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΒΔΟΜΟ για 700 κυβικά


ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

(50Χ0,44=22)+ (50Χ0,77=38,50)+(50Χ0,94=47)+(50Χ0,98=49)+(500Χ1,10=550)+4 Πάγιο=710,50 Ευρώ.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΥΔΑΠ Α ΕΠΙΛΟΓΗ (20Χ0,58=11,6)+(20Χ0,78=15.6)+(20Χ0,88=17,6)+(140Χ1,50=210)+(500Χ1,80=900)+12 Πάγιο=1166,80

ΑΥΞΗΣΗ 64,22%


ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΥΔΑΠ Β ΕΠΙΛΟΓΗ

(30Χ0,48=12)+(30Χ0,68=20,4)+ (140Χ1,50=210)+ (500Χ1,80=900)+19 Πάγιο=1161,40

ΑΥΞΗΣΗ 63,46%

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ

ΣΗΜΕΡΑ  ΙΣΧΥΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ:


Πάγιο 7 Ευρώ


1 – 70 μ3                         0,41 ευρώ/μ3

71 – 130 μ3                     0,62 ευρώ/μ3

131 – 170 μ3                   0,82 ευρώ/μ3

171  μ3 και άνω              1,15 ευρώ/μ3Πρόταση ΕΥΔΑΠ


Α ΕΠΙΛΟΓΗ:  Πάγιο 12 Ευρώ

                    

                         00 – 20 Μ3    0,58 Ευρώ

                         21-   40 Μ3    0,78Ευρώ

                         41 -  60   Μ3  0,88 Ευρώ

                         61-  200  Μ3  1,50 Ευρώ

                         200 και άνω   1,80 Ευρώ


Β ΕΠΙΛΟΓΗ   Πάγιο 19 Ευρώ

                         

                          00 – 30 Μ3    0,48 Ευρώ

                         31-   60 Μ3    0,68Ευρώ

                         61-  200  Μ3  1,50 Ευρώ

                         200 και άνω   1,80 ΕυρώΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ στα 25,45,65,90,140.210,700 κυβικά
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΡΩΤΟ για  25κυβικά


ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ

 25Χ0,41=10,25+7 Πάγιο=17,25Ευρώ.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΥΔΑΠ Α ΕΠΙΛΟΓΗ

20Χ0,58=11,6+(5Χ0,78=3,9)=15,5+12 Πάγιο=27,5

ΑΥΞΗΣΗ 37,27%


ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΥΔΑΠ Β ΕΠΙΛΟΓΗ

25Χ0,48=12+19 Πάγιο=31

ΑΥΞΗΣΗ 44,35%
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ για 45 κυβικά


ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ

 (45Χ0,41=18,45)+7 Πάγιο=25,45 Ευρώ.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΥΔΑΠ Α ΕΠΙΛΟΓΗ (20Χ0,58=11,6)+(20Χ0,78=15.6)+(5Χ0,88=4,4)+12 Πάγιο=43,6

ΑΥΞΗΣΗ 71,31%


ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΥΔΑΠ Β ΕΠΙΛΟΓΗ

(30Χ0,48=12)+(15Χ0,68=10,2)+19 Πάγιο=41,2

ΑΥΞΗΣΗ 61,88%ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΡΙΤΟ για 65 κυβικά

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ

(65Χ0,41=26.65)+ 7 Πάγιο=33,65 Ευρώ.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΥΔΑΠ Α ΕΠΙΛΟΓΗ (20Χ0,58=11,6)+(20Χ0,78=15.6)+(20Χ0,88=17,6)+12 Πάγιο=56,8

ΑΥΞΗΣΗ 68,79%


ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΥΔΑΠ Β ΕΠΙΛΟΓΗ

(30Χ0,48=12)+(30Χ0,68=23,4)+ (5Χ1,50=7,5)+19 Πάγιο=61,90

 ΑΥΞΗΣΗ 83,95%ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ για 90 κυβικά


ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ

(70Χ0,41=28,7)+ (20Χ0,62=12.40)+7 Πάγιο=48,10 Ευρώ.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΥΔΑΠ Α ΕΠΙΛΟΓΗ (20Χ0,58=11,6)+(20Χ0,78=15.6)+(20Χ0,88=17,6)+ (30Χ1,50)=45+12 Πάγιο=86,20

ΑΥΞΗΣΗ 79,20%


ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΥΔΑΠ Β ΕΠΙΛΟΓΗ

(30Χ0,48=12)+(30Χ0,68=20,4)+ (30Χ1,50=45)+19 Πάγιο=96,40

ΑΥΞΗΣΗ 100,40%
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΕΜΠΤΟ για 140 κυβικά


ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ

(70Χ0,41=26,7)+ (60Χ0,62=37,20)+ (10Χ0,82=8,2)+7 Πάγιο=79,10 Ευρώ.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΥΔΑΠ Α ΕΠΙΛΟΓΗ (20Χ0,58=11,6)+(20Χ0,78=15.6)+(20Χ0,88=17,6)+ (80Χ1,50=120)+12 Πάγιο=165,20

ΑΥΞΗΣΗ 108,84%


ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΥΔΑΠ Β ΕΠΙΛΟΓΗ

(30Χ0,48=12)+(30Χ0,68=20,4)+ (80Χ1,50=120)+19 Πάγιο=171,40

ΑΥΞΗΣΗ 116,68%
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΚΤΟ για 210 κυβικά


ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ

 (70Χ0,41=26,7)+ (60Χ0,62=37,20)+ (40Χ0,82=32,80)+(40Χ1,15=46)+7 Πάγιο=149,70 Ευρώ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΥΔΑΠ Α ΕΠΙΛΟΓΗ (20Χ0,58=11,6)+(20Χ0,78=15.6)+(20Χ0,88=17,6)+(140Χ1,50=210)+(10Χ1,80=18)+12 Πάγιο=284,80


ΑΥΞΗΣΗ 90,24%


ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΥΔΑΠ Β ΕΠΙΛΟΓΗ

(30Χ0,48=12)+(30Χ0,68=20,4)+ (140Χ1,50=210)+ (10Χ1,80=18)+19 Πάγιο=279,40

 ΑΥΞΗΣΗ 86,63%
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΒΔΟΜΟ για 700 κυβικά


ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ

(70Χ0,41=26,7)+ (60Χ0,62=37,20)+ (40Χ0,82=32,80)+(530Χ1,15=609,50)+7 Πάγιο=713,20 ΕυρώΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΥΔΑΠ Α ΕΠΙΛΟΓΗ (20Χ0,58=11,6)+(20Χ0,78=15.6)+(20Χ0,88=17,6)+ (140Χ1,50=210)+(500Χ1,80=900)+12 Πάγιο=1166,80

ΑΥΞΗΣΗ 63,60%


ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΥΔΑΠ Β ΕΠΙΛΟΓΗ

(30Χ0,48=12)+(30Χ0,68=20,4)+ (140Χ1,50=210)+ (500Χ1,80=900)+19 Πάγιο=1161,40

ΑΥΞΗΣΗ 62,84%ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ (ΝΥΔΡΙ) ΙΣΧΥΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ:


Πάγιο 6 Ευρώ


00 – 600  Μ3              0,25 Ευρώ

600-  1600 Μ3            0,30 Ευρώ

1600- και άνω             0,40 Ευρώ


Η Πρόταση της ΕΥΔΑΠ είναι:


Α ΕΠΙΛΟΓΗ:  Πάγιο 12 Ευρώ

                   

                         00 – 20 Μ3    0,58 Ευρώ

                         21-   40 Μ3    0,78Ευρώ

                         41 -  60   Μ3  0,88 Ευρώ

                         61-  200  Μ3  1,50 Ευρώ

                         200 και άνω   1,80 Ευρώ


Β ΕΠΙΛΟΓΗ   Πάγιο 19 Ευρώ

                         

                          00 – 30 Μ3    0,48 Ευρώ

                         31-   60 Μ3    0,68Ευρώ

                         61-  200  Μ3  1,50 Ευρώ

                         200 και άνω   1,80 Ευρώ

ΑΣ ΔΟΥΜΕ ΜΕΡΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ στα 25,45,65,90,140.210,700 κυβικάΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΡΩΤΟ για  25κυβικά


ΤΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ  ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ(ΝΥΔΡΙ) ΣΗΜΕΡΑ

25Χ0,25=6,25+6 Πάγιο=12,25 Ευρώ.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΥΔΑΠ Α ΕΠΙΛΟΓΗ

20Χ0,58=11,6+(5Χ0,78=3,9)=15,5+12 Πάγιο=27,5

ΑΥΞΗΣΗ 124,48%


ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΥΔΑΠ Β ΕΠΙΛΟΓΗ

25Χ0,48=12+19 Πάγιο=31

ΑΥΞΗΣΗ 153,06%
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ για 45 κυβικά


ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ(ΝΥΔΡΙ)

45Χ0,25=11,25+6 Πάγιο=17,25 Ευρώ.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΥΔΑΠ Α ΕΠΙΛΟΓΗ (20Χ0,58=11,6)+(20Χ0,78=15.6)+(5Χ0,88=4,4)+12 Πάγιο=43,6

ΑΥΞΗΣΗ 152,75%


ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΥΔΑΠ Β ΕΠΙΛΟΓΗ

(30Χ0,48=12)+(15Χ0,68=10,2)+19 Πάγιο=41,2

ΑΥΞΗΣΗ 138,84%ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΡΙΤΟ για 65 κυβικά


ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ(ΝΥΔΡΙ)

(65Χ0,25=16,25)+6 Πάγιο=22,25 Ευρώ.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΥΔΑΠ Α ΕΠΙΛΟΓΗ (20Χ0,58=11,6)+(20Χ0,78=15.6)+(20Χ0,88=17,6)+12 Πάγιο=56,8

ΑΥΞΗΣΗ 155,28%


ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΥΔΑΠ Β ΕΠΙΛΟΓΗ

(30Χ0,48=12)+(30Χ0,68=23,4)+ (5Χ1,50=7,5)+19 Πάγιο=61,90

 ΑΥΞΗΣΗ 178,20%ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ για 90 κυβικά


ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ(ΝΥΔΡΙ)

(90Χ0,25=22,5)+6 Πάγιο=28,5 Ευρώ.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΥΔΑΠ Α ΕΠΙΛΟΓΗ (20Χ0,58=11,6)+(20Χ0,78=15.6)+(20Χ0,88=17,6)+ (30Χ1,50)=45+12 Πάγιο=86,20

ΑΥΞΗΣΗ 202,45%


ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΥΔΑΠ Β ΕΠΙΛΟΓΗ

(30Χ0,48=12)+(30Χ0,68=20,4)+ (30Χ1,50=45)+19 Πάγιο=96,40

ΑΥΞΗΣΗ 238,24%
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΕΜΠΤΟ για 140 κυβικά


ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ(ΝΥΔΡΙ)

(140Χ0,25=35)+6 Πάγιο=41 Ευρώ.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΥΔΑΠ Α ΕΠΙΛΟΓΗ (20Χ0,58=11,6)+(20Χ0,78=15.6)+(20Χ0,88=17,6)+ (80Χ1,50=120)+12 Πάγιο=165,20

ΑΥΞΗΣΗ 302,92%


ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΥΔΑΠ Β ΕΠΙΛΟΓΗ

(30Χ0,48=12)+(30Χ0,68=20,4)+ (80Χ1,50=120)+19 Πάγιο=171,40

ΑΥΞΗΣΗ 318,04%
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΚΤΟ για 210 κυβικά


ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ(ΝΥΔΡΙ)

(210Χ0,25=52,50)+6 Πάγιο=58,50 Ευρώ.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΥΔΑΠ Α ΕΠΙΛΟΓΗ (20Χ0,58=11,6)+(20Χ0,78=15.6)+(20Χ0,88=17,6)+(140Χ1,50=210)+(10Χ1,80=18)+12 Πάγιο=284,80


ΑΥΞΗΣΗ 386,83%


ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΥΔΑΠ Β ΕΠΙΛΟΓΗ

(30Χ0,48=12)+(30Χ0,68=20,4)+ (140Χ1,50=210)+ (10Χ1,80=18)+19 Πάγιο=279,40

 ΑΥΞΗΣΗ 377,60%
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΒΔΟΜΟ για 700 κυβικά


ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ(ΝΥΔΡΙ)

(600Χ0,25=150)+ (100Χ0,30=30)+6 Πάγιο=186 Ευρώ.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΥΔΑΠ Α ΕΠΙΛΟΓΗ (20Χ0,58=11,6)+(20Χ0,78=15.6)+(20Χ0,88=17,6)+(140Χ1,50=210)+(500Χ1,80=900)+12 Πάγιο=1166,80

ΑΥΞΗΣΗ 527,31%


ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΥΔΑΠ Β ΕΠΙΛΟΓΗ

(30Χ0,48=12)+(30Χ0,68=20,4)+ (140Χ1,50=210)+ (500Χ1,80=900)+19 Πάγιο=1161,40

ΑΥΞΗΣΗ 524,40%

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ

ΣΗΜΕΡΑ  ΙΣΧΥΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ:


Πάγιο 0 Ευρώ


1 – 60 μ3                         0,35 ευρώ/μ3

61 – 130 μ3                     0,51 ευρώ/μ3

131 – 170 μ3                   0,72 ευρώ/μ3

171  μ3 και άνω              1,09 ευρώ/μ3Πρόταση ΕΥΔΑΠ


Α ΕΠΙΛΟΓΗ:  Πάγιο 12 Ευρώ

                   

                         00 – 20 Μ3    0,58 Ευρώ

                         21-   40 Μ3    0,78Ευρώ

                         41 -  60   Μ3  0,88 Ευρώ

                         61-  200  Μ3  1,50 Ευρώ

                         200 και άνω   1,80 Ευρώ


Β ΕΠΙΛΟΓΗ   Πάγιο 19 Ευρώ

                         

                          00 – 30 Μ3    0,48 Ευρώ

                         31-   60 Μ3    0,68Ευρώ

                         61-  200  Μ3  1,50 Ευρώ

                         200 και άνω   1,80 ΕυρώΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ στα 25,45,65,90,140.210,700 κυβικά
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΡΩΤΟ για  25κυβικά


ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ

 25Χ0,35=8,75Ευρώ.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΥΔΑΠ Α ΕΠΙΛΟΓΗ

20Χ0,58=11,6+(5Χ0,78=3,9)=15,5+12 Πάγιο=27,5

ΑΥΞΗΣΗ 214,28%


ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΥΔΑΠ Β ΕΠΙΛΟΓΗ

25Χ0,48=12+19 Πάγιο=31

ΑΥΞΗΣΗ 254,28%
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ για 45 κυβικά


ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ

 45Χ0,35=15,75 Ευρώ.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΥΔΑΠ Α ΕΠΙΛΟΓΗ (20Χ0,58=11,6)+(20Χ0,78=15.6)+(5Χ0,88=4,4)+12 Πάγιο=43,6

ΑΥΞΗΣΗ 176,82%


ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΥΔΑΠ Β ΕΠΙΛΟΓΗ

(30Χ0,48=12)+(15Χ0,68=10,2)+19 Πάγιο=41,2

ΑΥΞΗΣΗ 161,58%ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΡΙΤΟ για 65 κυβικά

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ

(60Χ0,35=21)+(5Χ0,51=2,55) =23,55 Ευρώ.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΥΔΑΠ Α ΕΠΙΛΟΓΗ (20Χ0,58=11,6)+(20Χ0,78=15.6)+(20Χ0,88=17,6)+12 Πάγιο=56,8

ΑΥΞΗΣΗ 141,18%


ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΥΔΑΠ Β ΕΠΙΛΟΓΗ

(30Χ0,48=12)+(30Χ0,68=23,4)+ (5Χ1,50=7,5)+19 Πάγιο=61,90

 ΑΥΞΗΣΗ 162,84%ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ για 90 κυβικά


ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ

(60Χ0,35=21)+ (30Χ0,51=15,3)=36,3 Ευρώ.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΥΔΑΠ Α ΕΠΙΛΟΓΗ (20Χ0,58=11,6)+(20Χ0,78=15.6)+(20Χ0,88=17,6)+ (30Χ1,50)=45+12 Πάγιο=86,20

ΑΥΞΗΣΗ 137,46%


ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΥΔΑΠ Β ΕΠΙΛΟΓΗ

(30Χ0,48=12)+(30Χ0,68=20,4)+ (30Χ1,50=45)+19 Πάγιο=96,40

ΑΥΞΗΣΗ 160,05%
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΕΜΠΤΟ για 140 κυβικά


ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ

(60Χ0,35=21)+ (70Χ0,51=35,7)+ (10Χ0,72=7,2)=63,9 Ευρώ.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΥΔΑΠ Α ΕΠΙΛΟΓΗ (20Χ0,58=11,6)+(20Χ0,78=15.6)+(20Χ0,88=17,6)+ (80Χ1,50=120)+12 Πάγιο=165,20

ΑΥΞΗΣΗ 158,52%


ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΥΔΑΠ Β ΕΠΙΛΟΓΗ

(30Χ0,48=12)+(30Χ0,68=20,4)+ (80Χ1,50=120)+19 Πάγιο=171,40

ΑΥΞΗΣΗ 168,23%
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΚΤΟ για 210 κυβικά


ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ

 (60Χ0,35=21)+ (70Χ0,51=35,7)+ (40Χ0,72=28,80)+(40Χ1,09=43,6)=132,10 Ευρώ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΥΔΑΠ Α ΕΠΙΛΟΓΗ (20Χ0,58=11,6)+(20Χ0,78=15.6)+(20Χ0,88=17,6)+(140Χ1,50=210)+(10Χ1,80=18)+12 Πάγιο=284,80


ΑΥΞΗΣΗ 115,59%


ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΥΔΑΠ Β ΕΠΙΛΟΓΗ

(30Χ0,48=12)+(30Χ0,68=20,4)+ (140Χ1,50=210)+ (10Χ1,80=18)+19 Πάγιο=279,40

 ΑΥΞΗΣΗ 111,50%
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΒΔΟΜΟ για 700 κυβικά


ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ

(60Χ0,35=21)+ (70Χ0,51=35,7)+ (40Χ0,72=28,80)+(530Χ1,09=577,70)=663,2 ΕυρώΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΥΔΑΠ Α ΕΠΙΛΟΓΗ (20Χ0,58=11,6)+(20Χ0,78=15.6)+(20Χ0,88=17,6)+ (140Χ1,50=210)+(500Χ1,80=900)+12 Πάγιο=1166,80

ΑΥΞΗΣΗ 75,93%


ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΥΔΑΠ Β ΕΠΙΛΟΓΗ

(30Χ0,48=12)+(30Χ0,68=20,4)+ (140Χ1,50=210)+ (500Χ1,80=900)+19 Πάγιο=1161,40

ΑΥΞΗΣΗ 75,12%

 

 [πηγή: http://kourtisgiorgos.blogspot.com/2011/08/blog-post_24.html]