Η έκτακτη εισφορά στην Λευκάδα

Κατηγορία: Κοινωνία
Σάββατο, 17 Σεπτεμβρίου 2011 20:56
Εμφανίσεις: 1818

Γιώργος ΚούρτηςΑναδημοσιεύουμε άλλο ένα άρθρο από το blog του Γιώργου Κούρτη (πρώην δημάρχου Σφακιωτών). Αυτή τη φορά υπολογίζει το "χαράτσι" των ακινήτων στη Λευκάδα. Χρήσιμο πιστεύουμε σε όλους μας.

Για τον υπολογισμό  λαμβάνεται υπόψη το ύψος της τιμής ζώνης το εμβαδό του ακινήτου, συντελεστής προσδιορισμού του τέλους σε ευρώ ανά τ.μ., καθώς και συντελεστής προσαύξησης αντιστρόφως ανάλογος προς την παλαιότητα του ακινήτου. Συγκεκριμένα:


Συντελεστής ειδικού τέλους (€/τ.μ.)
Τιμή ζώνης 
0,5 για ευπαθείς ομάδες
3 έως € 500
4 € 501-1000
5 € 1001-1500
6 € 1501-2000
8 € 2001-2500
10 € 2501-3000
12 € 3001-4000
14 € 4001-5000
16 € 5001 και άνω

Παλαιότητα
Συντελεστής
έως 26 έτη 1
25-20 έτη 1,05
19-15 έτη 1,1
14-10 έτη 1,15
9-5 έτη 1,2
4-0 έτη 1,25

Μερικά παραδείγματα υπολογισμού έκτακτης εισφοράς ακινήτων στην Λευκάδα

1ο παράδειγμα
Διαμέρισμα: 100 τ.μ., ηλικίας 15 ετών στην πόλη της Λευκάδας  με τιμή ζώνης (Α ΖΩΝΗ ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ)  1.500 €
Έκτακτη εισφορά: 100 τ.μ. Χ 1,1 (συντελεστής παλαιότητας) Χ 5 € (εισφορά) = 550 €

2ο παράδειγμα
Διαμέρισμα: 95 τ.μ., ηλικίας 7 ετών στην πόλη της Λευκάδας  με τιμή ζώνης (Α ΖΩΝΗ ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ)  1.500 € 
Έκτακτη εισφορά: 95 τ.μ. Χ 1,2 (συντελεστής παλαιότητας) Χ 5 € (εισφορά) = 570€

3ο παράδειγμα 
Μονοκατοικία: 120 τ.μ., ηλικίας 25 ετών στην πόλη της Λευκάδας  με τιμή ζώνης (Α ΖΩΝΗ ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ)  1.500 €
Έκτακτη εισφορά: 120 τ.μ. Χ 1,05 (συντελεστής παλαιότητας) Χ 5 € (εισφορά) = 630 €

4ο παράδειγμα
Διαμέρισμα: 80 τ.μ., ηλικίας 10 ετών στην πόλη της Λευκάδας  με τιμή ζώνης (Γ ΖΩΝΗ ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ)  1.550 € 
Έκτακτη εισφορά: 80 τ.μ. Χ 1,15 (συντελεστής παλαιότητας) Χ 4 € (εισφορά) = 552 €

5ο παράδειγμα
Μεζονέτα: 110 τ.μ., ηλικίας 12 ετών  ΚΑΡΥΩΤΩΝ - ΚΑΤΟΥΝΑΣ
ΚΑΡΥΩΤΩΝ - ΛΥΓΙΑΣ (Β ΖΩΝΗ) με τιμή ζώνης 1.100 €
Έκτακτη εισφορά: 110 τ.μ. Χ 1,20 (συντελεστής παλαιότητας) Χ 5 € (εισφορά) = 582,5  €

6ο παράδειγμα
Μονοκατοικία: 110 τ.μ., ηλικίας 17 ετών στην ΝΙΚΙΑΝΑ (Α ΖΩΝΗ)με τιμή ζώνης 1200 €
Έκτακτη εισφορά: 110 τ.μ. Χ 1,1 (συντελεστής παλαιότητας) Χ 5 € (εισφορά) = 550 €

7ο παράδειγμα
Διαμέρισμα: 90 τ.μ., ηλικίας 20 ετών στο  ΝΥΔΡΙ με τιμή ζώνης 1550 €
Έκτακτη εισφορά: 90 τ.μ. Χ 1,05 (συντελεστής παλαιότητας) Χ 6 € (εισφορά) = 567 €

8ο παράδειγμα
Διαμέρισμα: 120 τ.μ., ηλικίας 10 ετών στο ΝΥΔΡΙ με τιμή ζώνης 1.550 €
Έκτακτη εισφορά: 60 τ.μ. Χ 1 (συντελεστής παλαιότητας) Χ 6 € (εισφορά) = 828 €

9ο παράδειγμα
Μονοκατοικία: 110 τ.μ., ηλικίας 14 ετών στη ΒΑΣΙΛΙΚΗ (Α ΖΩΝΗ ) με τιμή ζώνης 1.400 €
Έκτακτη εισφορά: 130 τ.μ. Χ 1,15 (συντελεστής παλαιότητας) Χ 5 € (εισφορά) = 580€


ΥΣ.Αντικειμενικές αξίες του 2007 από τη Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων (ενημέρωση 28/2/2007) θα χρησιμοποιήσει η κυβέρνηση για να υπολογίσει το ειδικό τέλος στα ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα. 

(ΣΦΑΚΙΩΤΕΣ και ΚΑΡΥΑ δεν αναφέρονται από Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων )

[πηγή: http://kourtisgiorgos.blogspot.com]